S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Potřebujete poradit?         Tel: +420 736 676 456      Po-Pá  8:00-16:00 hod


» Reklamační řád

Jak nakupovat  -  Dárkové poukazy  -  Tabulka velikostí  -  REKLAMAČNÍ ŘÁD  -  Ke stažení

 

Reklamační řád

 

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží paní Ing. Darinou Kučerovou, IČO 875 97 985, se sídlem Hranička 851, 687 61 Vlčnov, dále jako "prodávající".

 

1. Záruka za jakost

 

1.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícícmu, že v době, kdy kupující věc převzal:

   1.1.1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo

             výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího nebo

             výrobce.

   1.1.2. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

   1.1.3. zboží se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá,

   1.1.4. za vadu zboží je též považována situace, kdy Vám dodáme jiné zboží, než jaké bylo mezi námi sjednáno,

   1.1.5. odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné

             právní předpisy,

   1.1.6. nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva 3. osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro

             řádné užívání zboží.

1.2. Kupující je povinnen při osobím převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

1.3. Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.

 

2. Způsob uplatnění reklamace

 

2.1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako "reklamace") musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

2.2. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v sídle prodávajícího.

2.3. Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.

2.4. Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu, popř. jiným věrohodným způsobem.

2.5. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

 

3. Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

 

3.1. Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud smlouva nestanoví jinak.

3.2. Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu či jiném takovém dokumentu.

3.3. Záruční lhůta pro spotřebitele i podnikatele činí pro nové zboží 24 měsíců.

3.4. Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (tj. pro podnikatele), v případě, že není u daného zboží výslovně uvedeno, že se záruka vztahuje jen na spotřebitele.

3.5. U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vad pouze do data vyznačeného na obalu takového zboží, je-li tato lhůta kratší než lhůta uvedená v odst. 3.3. tohoto reklamačního řádu.

3.6. Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

3.7. Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.

3.8. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.

3.9. Je-li reklamace uznaná za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.

3.10. V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

 

4. Výjímky z odpovědnosti za vady

 

4.1. Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

   4.1.1. je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednaná sleva z kupní ceny,

   4.1.2. je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či

             mechanickým poškozením zboží,

   4.1.3. vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci,

   4.1.4. jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo optřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím,

   4.1.5. mechanické poškození zboží,

   4.1.6. vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,

   4.1.7. provedení nekvalifikovaného zásahu či změny paramatrů,

   4.1.8. používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy

             prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno,

   4.1.9. poškození v důsledku vyšší moci

 

5. Účinnost

 

5.1. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 13.11.2017

 

Formulář pro uplatnění reklamace  

 

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

ZWVmYzQ